Rudno nad Hronom - Kaplnka Srdca Panny Márie

Kaplnka srdca Panny Márie na kalvárii nad obcou, neogotická stavba z rokov 1899–1900. Fasády sú dekorované kvádrovaním a nárožnými opornými piliermi. Stavba je ukončená vežou s ihlancovou helmicou tvoriacou súčasť hmoty kaplnky.

 

Ku kaplnke sa dostanete ľahkou prechádzkou z obce Rudno nad Hronom. Je viditeľná už z diaľky od Novej Bane a je z nej nádherný výhľad na širšie okolie.