Sitno

Na Sitno sme vyšli od Počúvadlianskeho jazera. Prevýšenie asi 300 metrov, miestami dosť náročný výstup.