Veľká Skalka

Skalka pri Trenčíne je zrúcanina kláštora (tzv. Veľká Skalka) v katastrálnom území obce Skalka nad Váhom v okrese Trenčín. Je najstarším pútnickým miestom na Slovensku. Jej súčasťou je aj menší jaskynný komplex, blízko rieky Váh. Podľa povestí žil v jaskyni pustovník sv. Benedikt.

Kláštor vznikol pravdepodobne v 12. storočí. V roku 1224 tu malo svoje sídlo benediktínske opátstvo. Po roku 1528 zosilnili opevnenie kláštora cisárski vojaci. Od roku 1644 patril kláštor jezuitskému rádu. V 18. storočí kláštor poškodili kurucké vojská. Po zrušení jezuitskej rehole kláštor pustol. Jeho objekty sa do 20. storočia nachádzali v ruinách. Neskôr boli rekonštruované.