Múzeum slovenskej dediny v Martine

Úvod MúzeáMúzeum slovenskej dediny v Martine

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou prírodnou expozíciou na Slovensku. Nachádza sa v Jahodníckych hájoch, východne od Martina a na ploche 15,5 ha sa nachádza 143 exponátov slovenskej ľudovej architektúry, pochádzajúcich zo severozápadného Slovenska.