Abrahám

Úvod ParkyAbrahám

Ak máte chuť na prechádzku tak trocha strašidelným parkom zarasteným náletovými drevinami a s ruinou kaštiela, potom doporučujem park v Abraháme.

 

Gróf Karol Eszterházi dal vybudovať v roku 1883 v rozľahlom parku jeden z najkrajších a najzaujímavejších poľovníckych kaštieľov.

Objekt kaštieľa po čase neuspokojoval potreby majiteľov a tak sa vybudovala ďalšia časť, ktorá bola prepojená na pôvodný poľovnícky kaštieľ spojovacou chodbou, ktorá prepájala starú a novú časť kaštieľa plnila funkciu nielen spojovacieho traktu, ale aj funkciu zimnej záhrady, ktorá bola napodobeninou typickej záhrady v Kairó.

V kaštieli sa nachádzala vzácna knižnica, ktorá sa pri požiari úplne znehodnotila. Súčasťou kaštieľa bol aj ateliér, ktorý si dal zriadiť gróf pre vlastné účely. Bol veľkým milovníkom umenia a sám bol talentovaným maliarom.
Hosťovské izby kaštieľa využívali najmä baróni a grófi z okolitých panstiev, ktorí sem radi a často cestovali na povestné Abrahámske poľovačky.

Gróf sa oženil s Angličankou Máriou, ktorej zachránil život pri jednej svojej návšteve Egypta keď mladú ženu napadol krokodíl v rieke Níl. Mária pochádzala zo zámožnej rodiny, ktorá v Južnej Afrike vlastnila zlatonosné bane a pravidelne dcére posielali rentu, ktorá im pomáhala udržiavať vyššiu životnú úroveň. Po smrti anglických príbuzných sa poskytovanie finančnej pomoci zastavili a Esterháziovci sa dostali do finančných ťažkostí. Ešte počas prvej republiky im exekútor zobral z niekoľkých izieb kaštieľa nábytok a odviezol do Galanty. Postupne sa majetok Eszterháziovcov dostal do majetku iným majiteľov.

Park v okolí kaštieľa vznikol pretvorením lužného lesa na anglický park v ktorom sa nachádzalo rozárium, bazén a rybník.

Donedávna bol v kaštieli odborný liečebný ústav pre deti trpiace obezitou, ktorý okolo roku 1993 vyhorel a od vtedy sa objekt nevyužíva. V súčasnosti je objekt kaštieľa a areál parku nevyužitý a zdevastovaný. Na objekte i parku sú badateľné stopy neustále pretrvávajúceho vandalizmu a poškodzovania.

V severovýchodnej časti parku sú zvyšky pôvodného bazénu rozmerov cca 15 x 8 m obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi, ktorý používala šľachta v období letných dní na ovlažovanie sa. Bazén bol vybudovaný na tehlových základov s vybetónovanými stenami a dnom. V strednej časti severozápadnej steny bazéna je malá „jaskynka“, ktorá slúžila na posedenie a odpočinok. Do bazéna sa vstupovalo pomocou 6 stupňového vymurovaného schodiska, ktoré sa tam ešte stále nachádzajú. Vodný systém bazéna bol zaujímavo riešený. Pomocou kanálov z Dudváhu bola voda privádzaná do bazéna. Na jednaj strane bazéna a opačnom konci bola voda z bazéna pomocou kanálov odvádzaná späť do Dudváhu.

Podľa povesti sú v parku pochovaní traja obľúbený grófoví psy, ktorých mu zabili pytliaci. Gróf za psami veľmi smútil a na ich spomienku vysadil na tom mieste tri gaštany.