Beladice

Úvod ParkyBeladice

Park sa nachádza v miestnej časti Pustý Chotár a patrí ku kaštieľu Jesenských. V súčasnej dobe parkový hotel Tartuf. V roku 1982 bol park na rozlohe 7,25 ha vyhlásený za chránený areál. Nachádzajú sa tu viaceré mohutné exempláre, najmä listnatých stromov.

Návštevníci môžu obdivovať keramické diela nielen v interiéroch kaštieľa a hotela, ale aj v okolitom parku, ktorý je od 31. augusta 2007 Prírodnou galériou umeleckej keramiky. Galéria ako stála expozícia súčasnej keramiky, je voľne prístupná všetkým návštevníkom kaštieľa, hotela, turistom a širokej verejnosti. V krásnom prostredí majú možnosť vidieť diela známych, talentovaných slovenských, európskych a svetových keramikov i sochárov.