Klátova Nová Ves

Úvod ParkyKlátova Nová Ves

Neobarokový kaštieľ s priľahlým anglickým parkom.


Neobarokový kaštiel ktorý vznikol prestavbou a prístavbou okolo roku 1860. Skladá sa z novej a starej časti. Stará čast z 18. storočia prestavaná okolo roku 1800.

 
Dvojpodlažná budova na pôdoryse U s čestným dvorom. Pristavaný neobarokový pavilón je zo severozápadnej strany napojený na trojtraktové staršie krídlo. V novšej časti neobaroková slávnostná sieň a centrálna dvorana s kupolou. Neobaroková bohato členená fasáda.
 
Priľahlý pôvodný anglický park je verejnosti prístupný.
 
Z kaštieľa je v súčasnosti školiace stredisko štatistického úradu.